Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 167,7 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,4 milyar dolar azalarak 160,1 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 129 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 889 milyon dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 543 milyon dolar azalışla 19,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 136 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 493 milyon dolar artarak 10,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 365 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 97 milyon dolar artışla 978 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 106,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 165 milyon dolar artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,1'inin dolar, yüzde 33,3’ünün euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 2,0’ının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,0’ının dolar, yüzde 36,5’inin euro, yüzde 17,8’inin Türk lirası ve yüzde 4,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 160,1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 39,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 60,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 17,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 43,2 milyar Dolar tutarında olduğu gözlendi.