Trabzon Ortahisar Belediyesi dezavantajlı bireylerin yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunlarını gidermek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla ‘’ En Mutlu Köy " Projesi’ni hayata kazandırıyor. 

Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verecek olan projenin, dezavantajlıların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak aynı zamanda sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyerek sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmasına katkı sunması hedefleniyor.

0867d211-705a-46a8-8a68-33be1318912a

"ŞEHRE İVME KAZANDIRACAK"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç proje ile ilgili yaptığı açıklamada  ‘’Şehre ivme kazandıracak olan projemizi Geçit Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 11,419 dekar alanda konumlandıracağız. Projemizin içinde dezavantajlı bireylerin doğanın terapötik faydalarından yararlanarak engelsiz bireylerle birlikte çalışacakları 6 adet sera, 1 adet tavuk kümesi, 1 adet kaz kümesi, 1 adet kafeterya/restoran, 5 adet üretim atölyesi ve 1 adet Rehabilitasyon Merkezi bulunan çalışma ve yaşam alanı oluşturacağız. Proje tamamlandığında tesisin işletmesi biz belediye olarak ve iştiraklerimiz tarafından yürütülecek. Ortahisar Belediyesi Koordinatörlüğü’nde Trabzon Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Tarım İl Müdürlüğü, Trabzon Veteriner Hekimleri Odası, Trabzon Teknoloji Derneği ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklarımız  olacak ve  işletme sırasında tesisimize teknik destek sağlayacaklar. Tesiste dezavantajlı ve engelsiz bireyler istihdam edeceğiz. Öngörülen istihdam ilk etapta 30 kişi olacak. Bu proje için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansın’dan 8.000.000,00 TL hibe desteği sağlandı. En mutlu köy projemizin eş finansmanı 2.000.000,00 TL Proje Bütçesi ise 10.000.000,00 TL olacak.’’ İfadelerini kullandı.

bfc75ccb-b3cd-45cf-ad2d-12f510f49597

En mutlu köy projesinin Geçit Mahallesinde yapılması Ortahisar Belediyesinin bir başka büyük projesi olan "İpek Yolu Canlandırma Projesi'nin uygulanmasına da öncülük edecek ve yatırım alanının cazibe merkezi olmasını sağlayacak.

832baad1-9a05-475d-aef7-af1f49b9074c

48f907e5-def9-4b97-abdf-c87cb8d8afdd

92df9735-94b8-44cb-8363-16dce8fd91af