Esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcıları gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, alınan yeni kararları duyurdu.

Esnaftan işçiye, çiftçilerden yatırımcılara vergi kolaylığı getirilirken, her kesimden vatandaşa da nasıl destek olunabileceği hesaplanıyor.

Titizlikle yapılan incelemeler sonucunda, Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından adımları açıkladı.

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

9 maddede işverene ve esnafa sağlanan vergi kolaylıkları
Bahsi geçen 9 maddede işverene ve esnafa sağlanan vergi kolaylıkları ise şu ifadelerle açıklandı;

1- Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor.

2- Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançlarını gelir vergisinden istisna tutuyoruz

3- Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarını basit bir yöntemle vergilendiriyoruz.

4- Geçici vergi beyanname sayısını 4 yerine 3 olarak belirledik.

5- Genç girişimcilerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uyguluyoruz

6- Asgari ücrette gelir ve damga vergisini istisna tutuyoruz.

7- İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz.

8- Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.

9- Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan ‘Yeni Varlık Barışı’ düzenlemesini hayata geçirdik.

nebati_5630

4 maddede tüketiciye sağlanan vergi kolaylıkları
1- Enflasyonla mücadele ve vatandaşlarımızın alım günü artırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen KDV oran indirimleri ile yakalık 50 milyar lira vergiden vazgeçtik.

2- Toptan-perakende ayrımını kaldırmak suretiyle gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 1’e indirerek uygulama kolaylığı sağladık.

3- Vatandaşlarımızın tüketim sepetinde önemli yer tutan temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranlarını yüzde 8’e indirdik.

4- Enerji teslimlerinin genelinde yüzde 18 KDV uygulanmakta iken meskenlerde kullanılan elektriğe ve çiftçimizin sulamada kullandığı elektrikte KDV oranlarını yüzde 8’e indirdik.

nebati_3514

6 maddede yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları
1- KDV’de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumuzluklardan etkilenmemesi amacıyla ‘İsteğe Bağlı Tam Tevfikat’ uygulamasını hayata geçirdik.

2- İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik.

3- İmalar sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisnayı 2025 yılı sonuna kadar uzatırken turizm inşaat yatırımlarını da kapsama aldık ve istisna uygulamasını kolaylaştırdık.

4- Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV’siz alınabilmesine yönelik uygulamayı 2025 yılı sonuna kadar uzattık.

5- Sanayi sicil belgesine haiz olan sanayicilerin, imalat sanayiinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için yatırım teşvik belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağladık.

6- 6745 sayılı kanunun 80 maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirdik.

nebti_5664