CHP Trabzon İl Başkanı Dr. Nurcan Aşçı Demiröz, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Şunları söyledi: 

KENTİMİZİN GERÇEK GÜNDEMİ
 
Kentimizin sorunları çözülemez boyuta ulaşmaya başladı. Çözümü yapacak irade, sorunları öncelik sıralamasına koymalıdır. Bu öncelik sıralaması ekonomiklik ve bilimsel yönteme göre olmalıdır. Alınacak oy oranına ve algı yaratmaya yönelik olmamalıdır. Bir çözüm tamamlandıktan sonra aynı işkolunda diğer bir soruna geçilmelidir.
 
Köy yollarında aynı güzergâhta değişik üst yapı teknikleri kullanılmaktadır. Stabilize, beton, beton sahtı kaplama gibi üst yapı tekniklerinin aynı güzergâhta kullanıldığı görülmektedir. Yol üzerinde seyahat ederken insanların siyasi görüşlerini tespit edebildiğiniz yol yapım tekniği bize özgüdür. Bu yöntem doğru bir yol yapım yöntemi değildir.
 
Bölgemiz yoğun yağış alan bölgededir. Drenaj yolun sağlığı içim en önemli proje parçasıdır. Büyük Şehir Belediyesinin yol ağını yönetebilecek bir yapılanmayı kuramadığı görülmektedir. Kendisini bu konuda geliştirmeli, liyakatli fen adamları ile çalışılmalıdır.
 
Toplu taşımanın yapılamayacağı alanlara konut yapılmaktadır. Kanalizasyonun sisteme entegre edilmesi ile atık su miktarı artmakta ve sahil kesiminde boru çapının yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yeni imara açılan alanlara belli sınırdan sonra yeni kanal arterleri oluşturulmalıdır. Mevcut duruma devam edilmesi halinde sahil kesiminde, kentin gıda ticareti yapılan alanlarda önemli kanalizasyon sorunları ile karşı karşıya kalacağız.
 
Kentimizin önemli caddeleri ve kaldırımları düzensiz geçirilen kablo, su, internet hatları ile aşırı derecede bozulmuş su birikintilerine neden olmakta ve kalitesiz bir sürüş oluşturmaktadır. Otomobillerde hasara neden olmaktadır. Altyapıya su sızdıran çatlaklar yol yapısını tekrar bozmaktadır.
 
Hastane inşaatı yarım kalmış, sahil dolgu planı tamamlanamıyor yarım kalan projeler şehirde bir huzursuzluk yaratıyor. Yapım projeleri maliyeti yüksek projeler olup, hepsine bütçe oluşturma güçlüğü çekilmesi normal bir durumdur. Seçim arifesinde iş yapıyor algısı oluşturmak için böyle bir çabaya girilmesi yaşadığımız seçim deneyimlerinde ülkemiz, kentimiz için bir kazanım sağlamamıştır.

Kentimizin gerçek gündemi; işsizlik, pahalılık ve yönetim yetersizliğidir. Siyasi partilerimizin çözüm önerileri ile halkımızın karşına çıkması doğal olanıdır. Halkı tedirgin edici güvenlik açıklamaları, terör işbirliği gibi gerçek dışı açıklamalar, tarihi süreçte botanikte olmayan ağaç açıklamalarının bir faydası yoktur. Devlet, tarihin bütün dönemlerde maaşları ödemiş, öder. Cumhuriyet Halk Partisi terörün her türlüsüne karşıdır. Toplumun hiçbir kesimini dışlamaz, emin olun başarısız olduğu durumda sizleri de göreve çağıracaktır. Ülke bir yönetim krizi ile karşı karşıyadır. Varlığı olmayan partiler bile politik arenanın önemli aktörleri haline gelmiştir. Bu azınlığın çoğunluğa tahakkümünü kurmuştur. Çözümün yolu güçlendirilmiş parlamenter sistem, adresi de Cumhuriyet Halk Partisidir.