İlk olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda mutabakata varan altı muhalefet partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki dördüncü toplantısında, işbirliği sürecine ilişkin "tutum belgesinin" yanı sıra, "Temel İlkeler ve Hedefler" başlığı altında 10 maddelik bildiri üzerinde de uzlaşmaya vardı.

Toplantıdan çıkan ikinci somut sonuç ise daha önce kurulan dört komisyonun çalışmalarını kamuoyuna açıklamak için takvim ortaya koymaları oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu kararlarda, Kasım ayında yapılabilecek bir "erken seçim olasılığı" etkili oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğini üstleneceği bir sonraki toplantının tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi.

Muhalefet liderlerinin Pazar günü bir araya geldiği toplantı yaklaşık 7 saati buldu ve gece saat 02:20'de, alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Seçim öncesi ve sonrasına dönük işbirliği ilkelerini içeren 10 maddelik "Temel İlkeler ve Hedefler" bildirisinin yanı sıra, "Parlamenter Sistem'e geçiş süreci", "seçim güvenliği", ekonomi konusundaki temel hedefleri içeren çalışma yapmakla görevlendirilen, "kurumsal reformlar" ve Parlamenter Sistem'e geçiş için anayasal ve yasal değişikliklerle ilgili çalışmayı yürüten komisyonun çalışmaları da büyük ölçüde takvime bağlandı.

Altı partinin temsilcilerinden oluşan seçim güvenliği komisyonu, hazırladığı çalışmayı 6 Haziran'da, kurumsal reformlar komisyonu çalışmasını 13 Haziran'da, anayasal ve yasal değişiklikler komisyonu da çalışmasını bir sonraki toplantıya kadar tamamlayacak. Ancak geçiş süreci komisyonu için net bir takvim konulmadı ve çalışmalarının daha uzun soluklu olacağı değerlendirildi.

Liderlerin ortak metin için önerileri
Edinilen bilgiye göre liderlerin en uzun süren görüşmesinde, ekonomiden, dış politikaya kadar hemen her alandaki gelişmeler ele alındı. Liderlerin mesaisinin büyük bölümünü ise 10 maddelik "Temel İlkeler ve Hedefler" bildirisinin hazırlanması oluşturdu.

Daha önce her siyasi partinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda, ortak başlıklar belirlendi. Ayrıca her lider, diğer partilerle çelişmeyecek önerilerini de masaya getirdi. Bildiride yer alan 10 madde içinde "Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem", "siyasi etik reformu" gibi başlıklar ortak öneri olarak yer alırken, Kılıçaroğlu'nun temel söylemlerinden olan "hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği" vaadi de "sosyal devlet ve gelir adaleti" başlığı içinde yer buldu.

Altılı masa kurulmadan önce "dinsel kazanımların korunacağı" taahhüdü içeren bildiri hazırlanması önerisini ilk gündeme getiren isim olan Davutoğlu da bu önerisini masaya taşıdı. "Din ve vicdan özgürlüğü" başlığı altında, "Kamusal ve özel yaşamda herkesin inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışın zorunlu bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız" ifadeleri temel ilkeler bildirisine girdi.

"Hiç kimsenin siyasi tercihleri nedeniyle suçlanmayacağı, toplumsal barışın rövanşist bir tavır ve kolektif suç anlayışı üzerinden zarar görmesine izin verilmeyeceği" taahhüdünü içeren "toplumsal barış ve tarafsız-bağımsız yargı önünde hesap verebilirlik" başlığı ise Babacan'ın önerisi doğrultusunda metinde yer aldı.

Erken seçim göstergeleri
Edinilen bilgiye göre masada, 6 ya da 27 Kasım'da bir erken seçim olabileceği güçlü olasılık olarak ifade edildi. İktidarın, ekonomik göstergeler dikkate alındığında, "zamanında bir seçimi" göze alamayabileceği görüşünün ağırlık kazandığı masada bazı liderler, AKP'nin teşkilatlarına "seçime hazır olun" talimatı verdiğine dikkat çekti.

İktidarın Temmuz ayında memur zamları, asgari ücrete ara zam, tarım kesimine dönük bazı iyileştirmeler, 3600 ek gösterge gibi adımlarla, hayat pahalılığına karşı geçici bir olumlu hava oluşturabileceği görüşü dile getirildi.

Suriye'ye yönelik olası operasyonun, "erken seçimin en önemli göstergesi" olacağı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, bu nedenle muhalefetin hazırlıksız yakalanmaması için başta temel ilke ve hedeflerin belirlenmesi olmak üzere çalışmaların hızlandırılması görüşü benimsendi.

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu, temel hedefler ve ilkeler bildirisinin yanı sıra dört komisyonun yaptığı çalışmaların da kamuoyuna açıklanmasını istedi, ancak komisyonların çalışmalarını henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle diğer liderlerce bu öneri kabul görmedi. Müzakereler sonucu her bir komisyonun çalışmalarının takvime bağlanması ve komisyon üyeleri tarafından basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması görüşü benimsendi. Toplantıda "aday" ve "ittifaklarla" ilgili takvimin belirlenmesi önerisinin ise masa gündemine gelmediği öğrenildi.

Davutoğlu'nun "takvim ısrarının" altında, ev sahipliğindeki toplantıda, "somut adımlar atıldığı" mesajını vermek istediği, toplantı öncesinde "Türkiye Masası" vurgusunun yapıldığı video mesajın da buna dönük bir hamle olduğu yorumu yapılıyor.

Altılı masada yer alan partilerin büyük bölümü, erken seçim olması halinde, ittifak hesapları değişeceği için, hem adayın, hem de ittifakların nasıl şekilleneceğinin, seçim kararının netleşmesinden sonra açıklanması gerektiğini savunuyor.

Göç sorununu Kılıçdaroğlu masaya getirdi
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "kapsamlı göç politikası geliştirilmesi" için çalışma yapılacağı da vurgulandı. Edinilen bilgiye göre bu öneriyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi ve bu konunun seçim sürecinin en önemli başlıklarından biri olacağına dikkat çekti. Bu çerçevede her siyasi partinin kendi içlerinde yaptığı çalışmaların ortaklaştırılması ve bu konuda bir komisyon kurularak, ortak bir "göç politikası" belirlenmesi konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Davutoğlu, Fatih temalı tablo hediye etti
Haziran sonunda yapılması düşünülen Akşener'in ev sahipliğindeki beşinci toplantı için liderlerin programının uygun olmaması nedeniyle, yeni toplantı tarihi de 3 Temmuz olarak belirlendi. Toplantının sonunda Davutoğlu, konuk liderlere, parti kurucularından, ebru ve kaligrafi sanatçısı Ahmet Çoktan'ın, İstanbul ve Fatih Sultan Mehmet temalı birer tablosunu hediye etti.

BBC