Konuyla ilgili şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda ve Şirketimize iletilen nihai karar bildiriminde, Rekabet Kurulu'nun ("Kurul") 22-55/863-357 sayılı 15.12.2022 tarihli kararında özetle;

Bazı tedarikçi firmaların yanı sıra, Şirketimizin de dahil olduğu beş perakende şirketinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine ve ilgili soruşturma tarafları hakkında idari para cezası uygulanması gerektiğine, bununla birlikte 28.10.2021 tarihli Kurul kararı ile şirketimizin de dahil olduğu beş perakende şirketi hakkında aynı kapsamda idari para cezası uygulandığından, işbu soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği belirtilmiştir.

Her ne kadar Kurul tarafından Şirketimiz hakkında bir idari para cezası uygulanmamasına karar verilmiş olsa da, Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin hükmün iptali istemiyle yasal süresi içinde idari yargı yoluna başvurulacaktır.

Migros Ticaret A.Ş., faaliyetlerini dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerine bağlı olarak her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürmektedir. 68 yıldır koruduğumuz, müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecektir."