Memur maaşı ve emekli aylığı, ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez belirleniyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 34’lük artıştan sonra 4 milyon memur ve 16 milyon emekli olmak üzere 20 milyon kişi yeni maaş zammına odaklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce en düşük memur emekli maaşının 22 bin lira olacağını belirtmiş ve diğer ücretlerde de alım gücünü gözeten artışların gerçekleştirileceğin sözünü vermişti.

AK Parti'nin hazırladığı ve maaşlara zam oranını içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Bu kapsamda 2023 temmuz ayından yıl sonuna kadar 6 ay süre ile geçerli olacak maaş artış oranı da böylece netliğe kavuştu.

Memur maaşı

Komisyondan geçen teklife göre, en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL olacak. Memura seyyanen 8 bin 77 TL ödeme yapılacak.

Memurların maaş tablosu

Görev – Derece – Ocak 2023 –Temmuz 2023

Öğretmen - 9/1 - 15 bin 793 lira - 26 bin 654 lira

Başkomiser - 3/1 - 20 bin 873 lira - 32 bin 626 lira

Polis Memuru - 3/1 - 18 bin 235 lira - 29 bin 525 lira

Uzman Doktor - 1/4 - 39 bin 872 lira - 54 bin 959 lira

Hemşire - Lisans - 5/1 - 15 bin 611 lira - 26 bin 440 lira

Mühendis - ¼ - 21 bin 295 lira - 33 bin 122 lira

Profesör - ¼ - 34 bin 57 lira - 48 bin 124 lira

Araştırma Görevlisi - 7/1 - 20 bin 139 lira - 31 bin 763 lira

Vaiz - ¼ - 16 bin 615 lira - 27 bin 620 lira

Avukat - ¼ - 19 bin 968 lira - 31 bin 562 lira

Genel Müdür - 1/4 - 38 bin 751 lira - 53 bin 628 lira

Kaymakam - 1. Sınıf -4/1- 36 bin 724 lira - 50 bin 899,76 lira

Şube Müdürü - Lisans -¼- 20 bin 724 lira - 32 bin 451 lira

Pratisyen Hekim -8/1 - 18 bin 861 lira - 30 bin 818,14 lira

Teknisyen -Lise-11/1 - 13 bin 142 lira - 23 bin 238 lira

Memur -Lisans-9/1 - 12 bin 632 lira - 22 bin 938 lira

Uzman Öğretmen - 1/4 - 18 bin 246 lira - 29 bin 538 lira

Emekli maaşı

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek.

Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

Damga vergisi hariç

Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8 bin 77 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek.

15 Temmuz'dan itibaren geçerli

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, madde 15 Temmuz'dan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında yapılan zam ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında işçilere ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması nedeniyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Memur emeklilerinin maaş tablosu

TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı TÜİK 2023 Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı

(2023 Ocak) – (2023 Temmuz)

Müsteşar (1/1): 28 bin 729 lira / 7 bin 182,25 lira / 35 bin 911,25 lira

Genel Müdür (1/1): 25 bin 427 lira / 6 bin 368 lira /31 bin 795 lira

Profesör (1/4): 22 bin 680 lira / 5 bin 670 lira / 28 bin 350 lira

İkramiyeler 2 bin liraya çıkartıldı

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kaynakların karşılanması

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen ilk iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan destekler Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.