Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir adım atarak, Türk Lirası mevduata geçişe kurumlar vergisi istisnası getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve yasalaşan teklifte, amaç kurun yükselmesinin önüne geçmek TL'ye değer kazandırmak.

EN AZ 3 AY VADE

Yeni uygulamaya ilişkin çalışmadan kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Merkez Bankası'nın düzenlemeleri çerçevesinde Türk Lirası'na dönüştürürlerse yararlanacak. Ve bu kapsamda açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

KUR FARKI KAZANÇLARI KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLECEK

Kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk Lirası'na dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

Altının TL'ye dönüşümünden elde edilecek kazançlar da destek kapsamında.