Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından Eylül 2022 yılı verilerine göre hazırlanan “Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation İndicators” başlıklı makale verilerine göre KTÜ’lü 21 akademisyen, uzmanlık alanları ile ilgili “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde %2’lik dilime girmeyi başardı.

En Etkili Bilim İnsanları Listesi kapsamına giren KTÜ Öğretim Üyeleri;

Prof. Dr. Ahmet SARI I Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi 
Prof. Dr. Aykut ÇANAKÇI I Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme
Prof. Dr. Hacı DEVECİ I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Cevher Ve Kömür Hazırlama
Prof. Dr. Bayram ERÇIKDI I  Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Maden İşletmesi
Prof. Dr. İbrahim ALP I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Cevher Ve Kömür Hazırlama
Prof. Dr. İzzet KARAKURT I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Maden Mekanizasyonu Ve Teknolojisi
Prof. Dr. Ayhan KESİMAL I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Maden İşletmesi
Prof. Dr. Gökhan AYDIN I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Maden Mekanizasyonu Ve Teknolojisi
Prof. Dr. Orhan AYDIN I Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Termodinamik
Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK I Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Malzeme
Prof. Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU I Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Malzeme
Prof. Dr. Tayfun DEDE I Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Yapım Yönetimi
Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK I Diş Hekimliği Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Yapı  
Prof. Dr. Aykut AKGÜN I Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Uygulamalı Jeoloji
Prof. Dr. Selçuk BİLGEN I Fen Fakültesi, Kimya, Fizikokimya
Prof. Dr. Kâmil KAYGUSUZ I Fen Fakültesi, Kimya, Fizikokimya
Prof. Dr. Murat TOPBAŞ I Tıp Fakültesi, Dahili Tıp, Halk Sağlığı
Doç. Dr. Gül Deniz ÇAYLI I Fen Fakültesi, Matematik, Cebir Ve Sayılar Teorisi
Doç. Dr. Temel VAROL I Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği, Üretim Metalurjisi
Doç. Dr. Ersin YAZICI I  Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Cevher Ve Kömür Hazırlama
Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR I Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Maden İşletmesi

Prof. Dr. John P. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından hazırlanan “Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation İndicators” makale verileri kullanılarak şu şekilde bir değerlendirme süreci yürütülmüştür:

En çok atıf alan bilim insanlarının akademik yayın bilgilerini içeren halka açık bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanında; bilim insanlarının atıf sayıları, h-indeksi, hm-endeksi, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar ve birleşik puan (c-score) hakkında standartlaştırılmış bilgiler verilmiştir. Tüm kariyerlerindeki ve son yıldaki etki faktörlerine ilişkin veriler ayrı ayrı verilmiştir. Bilim insanları, 22 bilimsel alan ve 176 alt alana ayrılmıştır. En az 5 makalesi olan tüm bilim insanları için alana ve alt alana özgü yüzdelikler de verilmiştir. Kariyer boyu alıntılama ile ilgili bilgiler 2021 yılının sonuna kadar olan verilerden oluşmaktadır. Son yıldaki alıntılamaya ait olan bilgiler ise 2021 takvimine ait verilerden oluşmaktadır. Seçim, birleşik puan (kendinden alıntılı ve alıntısız) veya alt alanda %2 veya üzeri bir yüzdelik sıralamasına sahip en iyi 100.000 bilim insanı arasından yapılmaktadır. 195.605 bilim insanı, kariyer boyu veri tabanına ve 200.409 bilim insanı ise son yıla ait tek veri setine dahil edilmiştir. Bu sürüm (4) alıntı yılı 2021'in sonuna kadar güncellenen Scopus'un 1 Eylül 2022 anlık dökümünü temel almaktadır. Hesaplama 1 Eylül 2022 itibariyle tüm Scopus yazar profilleri kullanılarak yapılmıştır. Bir yazar listede yoksa bunun nedeni bileşik puan değerinin (c-score) listede görünecek kadar yüksek olmamasıdır. Birleşik puan (c-score) üretkenlikten (yayın sayısı) ziyade etkiye (alıntılar) odaklanır ve aynı zamanda ortak yazarlık ve yazar pozisyonları (tek, ilk, son yazar) hakkında bilgi içermektedir.