CNN Türk yayınına katılan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adının geçmemesiyle ilgili bilgi paylaştı.

Hande Fırat, bulunan ara formülü şöyle anlattı:

"Niye Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun adı yok... Ara formül bu açıklamanın yapılması. Detayı da şu; eğer seçilirse Kılıçdaroğlu uygun gördüğü tarihte iki büyükşehir belediye başkanını başkan yardımcısı olarak atayacak. Uygun gördüğü tarihte atayacak, hemen değil. 11 madde geldi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları; uygun görülen tarihte tanımlanmış görevlerle atanacaklar."

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞİN YOL HARİTASI AÇIKLANDI

Öte yandan Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası için bir mutabakat metni yayımlandı. Metinde yer alan maddeler şu şekilde: 

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz.

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. 3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Nisan'da Trabzon'u dinleyecek Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Nisan'da Trabzon'u dinleyecek

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir.

8. Cumhurbaşkanı; seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.