KDK'ye gelen başvuruda, LGS sınavı sonucunda tercihleri arasında bulunan bir Anadolu lisesine yerleştiğini bildiren öğrenci, ikamet adresine çok daha yakın olan bir liseye naklolmak için gerekli başvuruyu yapmasına rağmen almış olduğu puanın, geçmek istediği lisenin taban puanından yaklaşık 2 puan eksik olması nedeniyle nakil yapılamadığını bildirdi.

Bu durumda ikametine 5 kilometre uzaklıkta olan okula gidemeyeceğini söyleyen başvurucu, yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan yerleştiği okula gitmek zorunda kaldığını ve bu durumun ekonomik yönden de etkileyeceğini belirtti.

Nakil başvurularının kontenjanların boşalmasından sonra alınması istendi
Başvurucu, iki kez merkezi nakil başvurusu açıldığını belirterek, ikinci merkezi nakil tamamlandıktan sonra birçok öğrencinin özel okullara kayıt yaptırması ve merkezi nakillerin kapanmasına rağmen özel okullara nakil yapılmasına izin verilmesi nedeniyle okullarda boş kontenjan oluştuğu ve okulların doluluk oranının azaldığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel okullara geçişlerin tamamlanması beklenmeden, makul bir zamanda daha fazla öğrencinin daha üst tercihine yerleşmesi amaçlanmadan yapılan ikinci nakil yerleştirmeleri sonucunda birçok öğrencinin birkaç puan düşük olduğu için uygun okullara yerleşemediğini beyan eden başvurucu, birçok okulda neredeyse bir sınıfa yakın boş kontenjanlar oluştuğunu, Ankara'da yer alan 360 kontenjanlı bir lisede 9. sınıfta hala 30 kontenjanın boş göründüğünü ve öğrencilerin daha düşük puanlı tercihlerine yerleşmeye mecbur bırakıldığını ifade etti.

Başvurucu, Milli Eğitim Bakanlığının elindeki istatistiklerden geçmiş yıllardaki kontenjan boşalmalarının en fazla olduğu zamanları önceden saptayarak ikinci nakil yerleştirmelerini kontenjanların maksimum seviyede boşalmalarına uygun bir zaman diliminde yapmalarının öğrenciler için daha yararlı olacağını söyledi.

Başvurucu, LGS ile girilebilen liselerden özel okullara geçişin halihazırdaki gibi tümüyle serbest bırakılmasının çok sayıda kontenjanın boş kalmasına yol açtığını belirterek, fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla kendisi ve benzer durumdaki öğrencilere hakkaniyet çerçevesinde ek tercih hakkı verilmesine yönelik bir düzenleme yapılması, nakil başvurularının boş kontenjanlar tamamen belli olduktan sonra daha uygun zamanlarda alınması ve konunun anayasal eğitim ve öğrenim hakkı çerçevesinde daha iyi imkanlara erişebilme yönünden incelenmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Başvuruyu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek gerekli incelemeleri yapacak.