Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) koordinesinde yürütülen projede, Sinop Üniversitesi’nin de ortakları arasında olduğu Avrupa Birliği'nin Ufuk 2020 "H2020-BG-2018-2020 (Mavi Büyüme)" programınca desteklenen "BRIDGE-BS: Karadeniz'in Sağlıklı ve Dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin Gelişimi için Araştırma ve İnovasyon" isimli projesinde 1. Yaşayan Laboratuvar Toplantısı yapıldı.

Toplantı, proje koordinatörü Sinop Üniversitesi’nden Prof. Dr. Levent Bat ve anahtar araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. Prof. Dr. Bat, toplantı açılış konuşmasında “En çok Türkiye’den katılımcıların olduğu bir proje. 54 ay sürüyor, 33 ortak ve 15 ülkeden destek oluyor. Mavi büyüme gündeminde bir proje, ana prensibi çevreye en az zarar vererek maksimum kullanma. Tüm Karadeniz’deki ekonomik kaynakların ‘sürdürülebilir’ biçimde kullanılmasını ifade ediyor aslında. Sinop olarak 7. bölge pilot şehir olarak seçildik” ifadelerini kullandı.

AW628296_03

Toplantıda paydaş kurumlardan gelen katılımcılar ile Karadeniz genelinde ve pilot bölgelerden birisi olan Sinop'ta, deniz ekosistemi hizmetlerinin önemi ve belirlenmesi, deniz ekosistemi üzerindeki baskılar ve risklerin değerlendirilmesi ile Karadeniz'de sürdürülebilir mavi ekonomi geliştirmek için temel zorluklar ve engeller tespit edilerek bu konular için inovasyon ve fırsatlar ele alındı. 1. Yaşayan Laboratuvar Toplantısı’nda paydaş kurumlardan gelen katılımcıların Karadeniz’in şahıs ve kurumlar için önem konuları arz edilerek projenin ilerleyiş basamakları için bir adım atıldı.

AW628296_05