AKÇAABAT KÖFTESİNİN TADI YOK MU OLACAK? 

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na Akçaabat Köftesi ile alakalı bir proje hazırlayıp sundu. 

Projenin hazırlanma nedeni Akçaabat’ta büyükbaş hayvancılığın durumunun tespit edilmesi, sorunların ortaya konulması ve çözüm önerileri getirilmesi amaçlandı. 

Projenin yürütülmesini Doç. Dr. Ahmet Çavuş ve araştırma ekibi yaptı. Ahmet Atatürk Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışan Doç. Dr. Ahmet Çavuş’un seçilme nedeni  dört nesildir ailesi Akçaabat’ta büyükbaş hayvancılık sektörü içinde yer alması.. 

YAPILAN ARAŞTIRMA ÇARPICI GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU

Araştırma beş bölümden oluşuyor. Birinci bölümde coğrafi işaret kavramının tanımı ve öneminden bahsedildi. Coğrafi işaretli Akçaabat Köftesi’nin tarihi, üretim yöntemleri hakkında bilgi verildi. İkinci bölümde araştırmanın amacı, yöntemi, hedef grupları, araştırma soruları, veri toplama tekniği, varsayımları ve sınırlılıkları açıklandı. Üçüncü bölümde, araştırmaya katılan sektör paydaşlarına ait bilgiler paylaşıldı. Dördüncü bölümde, Akçaabat’ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin gelişimi ve mevcut durumu, mahallelere, yükselti basamaklarına göre dağılımı, çiftçilerin büyükbaş hayvancılık yapma nedenleri, hayvancılıktan memnuniyet durumları, gelecekte bu işi yapma istekliliği gibi konular ele alındı. Beşinci bölümde, Akçaabat’ta büyükbaş hayvancılıkla ilgili sorunlar paydaş görüşleri dikkate alarak analiz edilmiş ve çözüm önerileri sunuldu. 

EN AZ 1000 İSTİHDAM SAĞLIYOR SONRA 3-4 KATINA ÇIKIYOR

Projede ilgi çekici detaylar şöyle. 
Akçaabat Köftesi sayesinde Akçaabat doğrudan ve dolaylı olarak restoranlar, kesimhane, kasaplar, köfte üretim yerleri gibi alanlarda 1000’in üzerinde daimî istihdam oluşuyor.
Mevsimsel olarak istihdam rakamı restoranlara gelen ziyaretçi sayısının ve Akçaabat Köftesine olan talebin çoğalmasıyla 3-4 kat artabilmektedir. 

Akçaabat Köftesinin ilçe ekonomisine katkısı 2021 sonu itibariyle yıllık 500 milyon liranın üzerinde olarak tespit edildi. Bu değerin korunarak gelecek nesillere aktarılması Akçaabat için çok önemlidir denildi.

Fakat aynı raporda bir uyarı var. Çünkü Akçaabat’ta büyükbaş hayvancılıkla ilgili büyük bir sorun yaşandığı ortaya kondu.
Akçaabat’ta son dönemde büyükbaş hayvan sayısında önemli bir azalış yaşandığı belirlendi. Bu durum ilçenin en önemli değerlerinden biri olan coğrafi işaretli Akçaabat köftesinin üretim şartları açısından büyük bir sorun oluşturuyor.

 AKÇAABAT KÖFTESİ LEZZETİNİ KAYBEDİYOR 

Son 30 yılda Akçaabat çevresinde büyük baş hayvan sayısında büyük bir azalış görülüyor. İlçedeki büyükbaş hayvan sayısında 1991’den 2020’ye %37,2’lik bir azalış yaşanması endişe verici olarak projede yer aldı. Bu durum coğrafi işaretli Akçaabat Köftesine et temininde sorun yaşanmasına ve Akçaabat’ta yaşayan yerel halkın coğrafi işaretli üründen elde etmesi gereken gelir ve istihdamdan mahrum kalmasına, Akçaabat Köftesinin özgün lezzetinden uzaklaşılmasına neden olmaktadır.

AKÇAABATTA BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA YAŞANAN SORUNLAR

Araştırma sonucuna göre Akçaabat ilçesinde büyükbaş hayvancılıkta yaşanan başlıca sorunlar:
- Yem fiyatlarının yüksek oluşu,
- Ürünlerin istenilen fiyata satılamaması,
- Mera arazilerinin ve yem bitkileri üretiminin yetersizliği,
- Büyükbaş hayvan bakım maliyetlerinin yüksek olması,
- Mevcut ahırların büyükbaş hayvan bakımı için elverişsizliği,
- Sermaye eksikliği,
- Veteriner hizmetlerinin yetersizliği ve pahalı olması,
- Canlı hayvan satamama,

Akçaabat ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla ilgili yaşanan sorunlara yönelik çeşitli çözüm önerileri proje sonuç raporunda sunuldu.

PROJE RAPORU KİTABI ÜCRETSİZ YAYINLANDI

Akçaabat Ziraat Odası tarafından hazırlatılan projenin sonuç raporu e-kitap olarak yayınlanmış olup Akçaabat Ziraat Odası internet sayfasından ya da aşağıdaki linkten bu kitabı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

https://www.researchgate.net/publication/366205090_Cografi_Isaretli_Akcaabat_Koftesine_Kaynak_Deger_Olusturan_AKCAABAT'TA_BUYUK_BAS_HAYVANCILIK

Fns74pCWIAEthTk