Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda gerçekleşen satışa sadece alacaklı İş Bankası katıldı. Geçtiğimiz Mart ayında Anadolu 25. İcra Dairesince belirlenen 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruştan satışa çıkan köşk, bugün Anadolu 1 No'lu Mezat Salonu'nda yapılan açık artırma usulüyle satıldı. 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü, 449 milyon 363 bin 500 liralık teklif veren İş Bankasına satıldı.

Satışın gerçekleşmesinin ardından, Ragıp Paşa Köşkü'nün sahiplerinin avukatlarınca pazartesi günü itiraz yapılacağı öğrenildi.

Mahkeme kararında, mülk sahibi hakkında başlatılan icra takibi nedeniyle İstanbul Anadolu 25. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen köşkün, icra müdürlüklerince yürütülen kıymet takdir çalışmaları çerçevesinde; tarihi binası, köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş, bu doğrultuda 449 milyon 363 bin 491 lira 71 kuruş muhammen bedel belirlenmişti.