Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı iş gücü istatistiklerini aktardı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı şubat ayında 0,2 puan arttı

İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,6 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,7 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 23,4 oldu.