TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kurumunun 2022 bütçesi üzerinde konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Kurumumuzun önemli projelerinden biri olan Yeni Millî Monitör Sistemi Projesi, Aselsan'la imzalanan sözleşmeyle 2018 yılında fiilen başlamıştır. Ulusal çapta spektrum tarama ve girişim tespit kabiliyetine haiz sistemin 2021 yılı sonunda yazılım ve donanım entegrasyonu ile istasyonların kurulumu tamamlanarak faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

İnternette kullanılan ".tr" uzantılı alan adlarının yönetiminin BTK'ya devrinin de internet alan adlarının yönetimini koordine eden uluslararası kuruluş olan ICANN nezdinde 2019 yılında onaylandığını hatırlatan Karagözoğlu, "Söz konusu onay sonrası ODTÜ'yle imzalanan sözleşme kapsamında "TRABIS, .tr Ağ Bilgi Sistemi" adı verilen yeni sisteme geçiş için çalışmalar başlatılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar TRABIS'in faaliyete geçmesi planlanmaktadır" bilgisini de verdi.

Elektronik haberleşme sektörüyle ilgili yılın ilk yarısına ilişkin bilgileri de paylaşan Karagözoğlu, "2021 yılının ilk yarısı itibarıyla 809 yetkilendirme verilmiş olup sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin net satışları toplamının yılsonunda 88 milyar Türk lirasını bulacağı tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz yılın net satışlarını ise 77,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleştirmiştir. Öte yandan geçtiğimiz yıl 16,7 milyar Türk lirasına yakın yatırım yapılmışken, bu yılın sonunda söz konusu yatırımların 19 milyar Türk lirasına ulaşabileceği tahmin edilmektedir" diye konuştu.

BTK'nın piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle ilgili de bilgi veren BTK Başkanı Karagözoğlu, "İlk 9 ay içinde 605 firmanın 331 marka ve 973 modeli olmak üzere toplam bin 491 denetim gerçekleştirmiştir, bin 57 numune cihaza ilgili standartlara uyum testleri uygulanmıştır. Aynı dönemde, 100 firmanın 117 marka, 225 model cihazına toplam 3 milyon 147 bin 654 TL idari para cezası verilmiştir.

MİLLİ MONİTÖR SİSTEMİ (MMS) NEDİR?
Türkiye'deki 7 bölge müdürlüğünde kurulan Milli Monitör Sistemi (MMS); yayın kaplama alanları, frekans kullanım yoğunluğu ve teknik parametrelerin ölçülmesi, radyo ve TV yayınlarının teknik kalite kontrollerinin yapılması, elektromanyetik girişim olaylarının tespit edilmesi ve çözümlenmesi, illegal telsiz istasyonlarının yerlerinin bulunması, frekans yönetimi maksadıyla istatistiki verilerin toplanması gibi faaliyetler yürütülerek ülke düzeyinde telsiz kullanımı hususunda devlet otorite ve kontrolünün temin edilmesini sağlayan sistemdir.