Bir amerikan filmi;"Bugün Aslında Dündü". Zaman içinde bir günde hapis kalan haber spikerinin fantastik komedi hikayesi. Orjinal adı "Grounghog Day", harika senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla son derece eğlenceli bir klasik. Yıllar önce izlemiştim. Aynı günün tekrar tekrar yaşanması çıldırtıcı bir sıradanlığa dönüşüyordu.

Ömrüm boyunca izlediğim Türkiye macerası bu filmin tekrarı gibi. Aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak, sorunların bir tekinin bile halledilmeksizin geleceğe taşınması ve bu yapılırken sermayenin tüketilmesi; zaman ve insan sermayesi elbette.

16.ncı asırdan beri aynı masal; din masalı. İlmiye sınıfının Arap dünyasından devşirilmesi ve dinin yerinin Arabizmle doldurulması, Türk'ün dışlanması!
Ahmet Yesevi ve şakirtleri ki Türk İslamının temsilcileri idiler, Karamanoğlu Mehmet Bey ki Türkçe'nin savunucusu idi ve son olarak Mustafa Kemal Atatürk Türk'ün ortasyaya sürülmesine engel oldu, bu tekrardan ibaret tarihimizde kutup yıldızlarıydılar.

Maalesef kadızadeliler hortladı ve tarih tekerrür ediyor.

Ben sıkıldım bu halden, yoruldum, bıktım.

Karar verdim; "Düşünmek aptallıktır".

Cumhuriyetin kurulduğu gün tek tük bayrak asılan bir memlekette neredeyse tamamı yabancılardan oluşan bir ayak topu ekibinin şampiyonluğu için yüzbinlerce bayrak asılıyorsa bu hikaye devam edecek demektir.

Düşünmeye gerek yoktur; takımların ismini, futbolcu listesini, oynadıkları mevkileri ezberle ve konuş, rahatlık bu!

1 kglık kofana istavrit ve bir yığın balık çeşidi yok olmuş, kumsal bitmiş, derelerden pislik akıyormuş, adalet siyasete göre tecelli ediyormuş, hak kuvvetlininmiş, liyakat önemsenmiyormuş......bla bla!

"Bugün Aslında Dündü" yarında bugün olacaktır.

Geçmişten adam hisse kaparmış... Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

"Tarih"i  "tekerrür"  diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Yaşasın Trabzonspor!!!!!!!