Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahmininin, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,3 artış göstermesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Büyüme kompozisyonuna iç ve dış talebin dengeli bir şekilde katkı verdiği belirtilen açıklamada, 2022 yılının kalan döneminde de söz konusu büyümenin devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik dengeler açısından oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 2022 yılında küresel ticarette Ukrayna’daki savaş kaynaklı bir ivme kaybının öngörülmesine karşın ihracatçıların ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısının ihracatın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret ettiği savunuldu.

Turizmde ilk çeyrekteki görünümün olumlu olduğu ve bu durumun yılın kalan döneminde de devam edeceği, yine bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülen açıklamada, enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan ilave aksamaların ticaret ortaklarının büyümesi üzerine etkisi ve gelişmiş ülke para politikalarının bu yıl için başlıca risk kaynakları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlara refah artışı sağlayan söz konusu büyüme performansını kalıcı hale getirmeyi en önemli olarak belirlendiği kaydedilerek, Türkiye’nin üretim potansiyelinin artırılması için ekonominin tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği vurgulandı.