Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadele çerçevesinde yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Emlak Genel Tebliği”ne göre Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenecek hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis edileceği bildirildi.

“Hazine taşınmazları üzerinde yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretimi yapılabilecek”
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ve tarımsal faaliyetlerde bulunan kişiler yararlanabilecekler. Bununla birlikte, bu imkandan yararlanmak amacıyla mevcut irtifak hakkı ve kullanma izni sahipleri de başvuruda bulunabilecekler” denildi.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin ihalelere ilişkin açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık arttırma yapılmak suretiyle belirlenecektir” ibaresi yer aldı.

“İhalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek”
“Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı veya kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın bir yıl süreli ön izin verilecek” ifadesinin yer aldığı açıklamaya şöyle devam edildi:

“Yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ön izne konu hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar, tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmesi talep edilmesi halinde 29 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı veya kullanma izni verilecek.”

Açıklamada ayrıca, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimine uygun hazine taşınmazları belirlenerek “www.milliemlak.gov.tr” adresinde ilan edileceği ve sonrasında ilave hazine taşınmazları bu site üzerinden ilana çıkarılmaya devam edileceği ifade edildi.