Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.

Yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

PARA NASIL ÖDENECEK?

İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların 1 yıl süreleri bulunuyor.

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.

Bu ay başvuranlar geçen yılın Ağustos ayından sonraki, Ağustos'ta başvuranlar da Eylül ayından sonraki döneme ait prim borçlarını yapılandırabilecek.

Borcun meydana geldiği tarihteki ana para tutarını enflasyon farkı ile peşin veya taksitle ödeme imkanı bulunuyor. Peşin ödeyenlerin enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

Bu kapsamda olup da yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin de 30 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

KISA ÇALIŞANLARI DA KAPSIYOR

Kısmi süreli yani bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak eksik günlerini aynı ay içinde 30'a tamamlıyor.

Bu kapsamdaki isteğe bağlı sigorta primleri 4/a yani eski adıyla SSK kapsamında değerlendiriliyor.

Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

Tarım sigortalıları, kısmi süreli çalışan sanatçılar, ev hizmetlerinde çalışanlar, taksi, dolmuş şoförleri de yapılandırma kapsamında borçlarını taksitlendirebilecek.