Kayıtdışı çalışmayla mücadele için primlere yakın takip geliyor. Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı’na göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Programa göre, özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda kendisine bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek.

Yapılan analizler sonucunda, kayıtdışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere de bilgilendirme amaçlı mektup yollanacak.

Dijital para...

Yatırım teşvik belgeli yatırımcılara sunulacak Hazine taşınmazı sayısının artırılmasının öngörüldüğü programa göre, teşvik belgeli yatırımcılara arz edilmek üzere 20 milyon metrekare Hazine taşınmazı için de hazırlık yapılacak.

Geçici işçilerin prim ödemeleri ise hasat dönemlerine göre düzenlenecek. Kısmi çalışmanın yanı sıra esnek çalışma biçimleri için mevzuat çalışması gerçekleştirilecek.

Blok zincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilecek proje ile Merkez Bankası Sayısal Parası (MBSP) projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak. Bu kapsamda, anlık ödeme sisteminin yaygınlaştırılması için katman servisleri geliştirilecek ve TR karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilecek.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine, altyapılarına yönelik tehditlere ilişkin siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak.

Projeler için tahvil

Kamusal ve özel nitelikli varlık ve projelere dayalı, ortaklık temelli menkul kıymet enstrümanları geliştirilecek. Kamu özel işbirliği projelerinin finansmanında, kredi piyasalarının yanı sıra sermaye piyasaları da araç olarak kullanılacak.

Bu kapsamda uluslararası toplantılarda da söz konusu projelerin finansmanında tahvil ihracı gibi alternatif araçların da borç üstlenimine tabi olabileceği konusunda bilgi verilecek.

Tarımda ‘varis’e finansman desteği

Programda tarımla ilgili öngörülen düzenlemelere göre, tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetiminin sağlanması kapsamında 2 milyon hektar tarım alanının detaylı toprak etütleri Ulusal Toprak Veri Tabanı’na işlenecek.

Tarım arazilerinin miras ve satışla bölünmesinin önüne geçmek için mirasçılara arazi alımı için finansal destek sağlanacak. 200 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak ve 1.2 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlanacak.