Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinden yeniden inşa sürecine ilişkin 10 maddelik bir plan açıkladı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor." dedi.

Kurum'un paylaşımında sıralanan 10 madde şöyle:

Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.

Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.

Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.

Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.

Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden PÖH'ün 40'ncı yılına özel video Emniyet Genel Müdürlüğü'nden PÖH'ün 40'ncı yılına özel video

Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.

Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.

Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.

İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak.