Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 12'nci Kalkınma Planı Genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, iktisadi, sosyal ve çevresel başta olmak üzere kalkınmanın tüm boyutlarını içeren uzun vadeli politikalar; Türkiye'yi potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayan bütüncül bir anlayışla oluşturulmakta ve uygulanmaya konulduğu belirtildi.

2024-2028 dönemini kapsayacak olan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerimizi sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ile daha ileri taşıyacak olan Onikinci Kalkınma Planı 2024-2028 dönemini kapsayacaktır. Kalkınma planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahının artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikle belirlenecektir."

Kalkınma hedeflerinin hayata geçirebilmesi için Plan hazırlıkların en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınması önem arz ettiği vurgulanan Genelgede, "Bu itibarla Onikinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve siyasi toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek ekli bir de sayılı listede yer alan özel iktisat komisyonları ile konunun uzmanlarını teşkil edecek ekli iki sayılı listede yer alan çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni özel iktisat komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir. Söz konusu temsilci isim ünvan ve iletişim bilgileri ilgili kurumlar tarafından Strateji ve Bütçe Başkanlığını bildirilecek ve toplantılara düzenli katılımlar sağlanacaktır. Satışı ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan Onikinci Kalkınma Planına hazırlıklar çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluşlarca gereken destek ve katkı yardım sağlanacaktır" denildi.