7M Hastanesinden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sancak Özer, çocuklarda sık görülen 'bronşiolit' hakkında uyarılarda bulundu.

"Bronşiolit (Akciğerlerin küçük havayollarında (bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur) tehlikeli bir hastalık mıdır, tekrarlar mı?" sorusuna Uzman Dr Ayşe Sancak Özer, "Bağışıklığı belirgin düzeyde kusurlu veya baskılanmış çocuklarda RSV enfeksiyonunda klinik pnömoni gelişirse mortalite oranı yüzde 50 kadar yüksek olabilir. Yani, prematüre bebekler immun yetmezliği olanlar, kronik akciğer hastalığı ve doğumsal kalp hastalığı olan bebeklerin ölüm oranları yüksektir. Bebeklikte tipik RSV bronşioliti geçiren çocukların yüzde 33-50 sinde tekrarlayan hırlama atakları görülür” diye konuştu.

Bronşiolit hastalarına ve bu hastalığa yakalanmak istemeyenlere önerilerde bulunan Dr. Özer, “Küçük bebeklerin özellikle yüksek riskli bebeklerin (Bronkopulmoner displazi, doğumsal kalp hastalığı ve immün yetmezliği olan bebekler) kalabalık ortamlarda bulundurulmaması, solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak tutulması ve titiz el yıkama alışkanlığının edinilmesi hastalıktan korunmada önemlidir. Yüksek riskli çocukları RSV enfeksiyonuna bağlı ağır komplikasyonlardan korumak için RSV aşısı yapılması korunmada etkilidir” şeklinde konuştu.

Bronşiolitin alt solunum yolunun küçük hava yollarının enflamatuvar tıkanıklığından kaynaklanan bir hastalık olduğunu kaydeden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sancak Özer hastalığın sebepleri konusunda “Bronşiolit genelde viral bir hastalıktır, RSV (respiratuvar sinsisyal virüs) yüzde 50’den fazla vakada görülür.

Bronşiolitin bakteriyel bir etkeni olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bronşiolit erkeklerde, anne sütü almayanlarda ve kalabalık koşullarda yaşayanlarda daha sık görülür. Ailenin yaşça büyük üyeleri genellikle enfeksiyon kaynağıdırlar. Bronkopulmonar displazi, doğumsal kalp hastalığı ve immün yetmezliği olan bebekler hastalığı daha şiddetli geçirirler” dedi.

Hastalık hangi hastalıklarla karışabilir, nasıl ayırt edilebildiği hakkında bilgi veren Dr. Özer, “Akut bronşiolitin en çok karıştığı durum astımdır. İlk ataktaki hastalık karışabilir fakat tekrarlayan hışıltı atakları, viral prodromun yokluğu, ailede astım ve allerji öyküsünün varlığı astım tanısını destekler. Küçük bebeklerde trakeada (soluk borusu) yabancı cisim, trakeomalazi veya bronkomalazi, vasküler halka konjestif kalp yetmezliği, kistik fibrosiz ve boğmaca gibi diğer hastalıklar bronşiolitle karışabilir” dedi.

Solunum sıkıntısı olan bebeklerin hemen tedaviye alınması gerektiğini kaydeden Dr.Özer, “Solunum sıkıntısı olan bebekler hastaneye yatırılmalıdır. Tedavinin temeli destekleyici bakımdır .Bebeğin baş ve göğüs kısmı 30 derece kadar yükseltilip yası oturur pozisyona getirilmelidir. Eğer çocuk hipoksemikse nemlendirilmiş soğuk oksijen verilmelidir. İnhale bronkodilatatörlerin deneme dozu verilebilir, daha ileri tedaviye her hastanın yanıtına göre karar verilir. Nebulize epinefrin bronkodilatatörlerden daha etkili olabilmektedir.

Kortikosteroidlerle ilgili yapılan çalışmalar kortikosteroidlerin yaralarının kendi risklerinden, yan etkilerinden ve masraflarından daha fazla olmadığını göstermektedir. Bir antiviral ajan olup aerosol olarak verilen ribavirin kongenital kalp hastalığı kronik akciğer hastalığı olan bebeklerde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı” dedi.

Hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Özer, “Nefes darlığı ve öksürük başlangıcından sonraki ilk 48-72. saatte bebek solunum problemleri için en yüksek risk altındadır. Ölüm oranı yüzde 1 den azdır ve ölümler apne (solunumun durması), solunumsal asidoz veya şiddetli sıvı kaybına bağlanmaktadır.