Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan “hasta hükümlü ve tutukluların tedavilerinin yapılmadığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Dairesi Başkanlığınca tutuklu ve hükümlülerin tüm sağlık işlemlerinin titizlikle takip edildiğinin altını çizilerek, “Hükümlü ve tutukluların koruyucu sağlık hizmetlerinden tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine kadar her türlü sağlık işlemleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Ceza infaz kurumlarında sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimi ve Adalet Bakanlığı kadrosundaki diş hekimleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen diş hekimleri ile ceza infaz kurumu personeli olan sağlık memurları eliyle, revir birimlerinde ve diş ünitelerinde yürütülmektedir. Bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk gereken hallerde en yakın devlet veya üniversite hastanelerine hasta nakil araçları vasıtasıyla sevk edilmektedir. Reçete edilen ilaçlar ve tıbbi malzemeler aynı gün temin edilerek, ücretsiz olarak teslim edilmektedir. Maruz kaldığı ağır ve sürekli bir hastalığı veya engelliliği nedeniyle 5275 sayılı Kanun'un 16. maddesi kapsamında hükümlülerin hapis cezalarının infazı geri bırakılabilmektedir. Bu çerçevede kişinin talebi veya kurum tarafından re’sen başlatılan cezanın ertelenmesi işlemleri uyarınca öncelikle tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden infazın ertelenmesine esas olmak üzere sağlık kurulu raporu aldırılmaktadır. Sağlık kurulu raporu; cezanın infazının ertelenmesi yönünde ise nihai değerlendirme yapılmak üzere rapor Adli Tıp Kurumuna gönderilmektedir. Adli Tıp Kurumu tarafından hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesine karar verilenler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca toplum güvenliği bakımından yapılan değerlendirmenin ardından infazın ertelenmesi hakkında bir karar verilmektedir. İnfazın ertelenmesine ilişkin karar verilmesi durumunda hasta hükümlüler derhal tahliye edilmektedir. Tutuklular hakkındaki kararlar tutukluluktan tahliye mahiyetinde olup, konu ilgili mahkemece değerlendirilip karara bağlanmaktadır. Hükümlü ve tutukluların ayrım gözetmeksizin sağlık hakkına erişimi hususunda gerçekleştirilen özenli ve titiz uygulamalar karşısında söz konusu iddialar kasıtlı olarak gündeme getirilmekte olup, gerçekleri yansıtmamaktadır.”