İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlardan Av. Begüm GÜREL, müvekkil Ali GÜREL adına İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 9/b maddesinde belirtilen “Her türlü kara taşıt ve taşıt niteliğinde olmayan diğer araçları umuma ait yerlerin istifadesine engel olacak şekilde kullanmak, park etmek yasaktır.” fiili gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasına karşı 14.06.2022 tarihinde yapmış olduğu itiraz ile söz konusu cezanın iptalini talep etti. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 07/12/2022 tarihinde verilen kararla davaya konu cezanın iptaline kesin olarak karar verildi.

Müvekkil Ali GÜREL’e karşı düzenlenen idari para cezasının ardından itiraz davası açan Av. Begüm GÜREL,  Müvekkili Ali GÜREL hakkında İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığınca düzenlenen idari para cezası tutanağının Kabahatler Kanunun 25. Ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiğini belirterek iptal edilmesini talep etmişti. Av. Begüm GÜREL’in talebini karara bağlayan İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen idari para cezasının hukuka uygun olmadığından kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, kararında söz konusu düzenlenen idari yaptırımın yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

Av. Begüm GÜREL’in müvekkili Ali GÜREL aleyhine hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen ve kabahatler Kanunun 28/8-b maddesine aykırı olarak tanzim edilen idari para cezasının Kabahatler Kanunun 25. Maddesine aykırı olduğunu ve ceza hukukun temel ilkelerinden olan maddi gerçeğe ulaşma ilkesi ile bağdaşmadığını belirterek iptalinin gerektiği iddiasını değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, “yapılan incelemede Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre idari para cezası verilebilmesi için aynı maddelerin 2. fıkrasına göre kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabileceği, Üsküdar Belediyesinin Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen hükümler uyarınca muterize idari para cezası düzenlenemeyeceği, Kabahatler Kanunun 4. Maddesinde düzenlenen kanunilik ilkesine aykırı düzenlenen idari yaptırımın yasal dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmakla” şeklindeki kararıyla itirazın kabulüne karar vererek söz konusu hukuka uygun olmayan idari para cezasını iptal etmiştir.