MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. 

Bahçeli, konuşmasına Türkiye'nin corona virüsle mücadelesine değinerek başladı. Salgından siyasi rant devşirmek isteyenlerin hezeyan ve art niyetli olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Kim ne derse desin salgın yönetimi doğru şekilde yapılmaktadır'' dedi. 

Yeni anayasa çalışmalarına değinen Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aşılama çalışmalarının hedeflenen düzeye ulaşmasıyla bayram ertesini karşılayacağımızı umut ediyorum. İnsanlığa musallat olan koronayı en az hasarla atlatmak için devlet ve millet kenetlenmesi tezahür etmelidir, Türkiye'de bu kenetlenme sağlanmıştır.

SALGIN YÖNETİM DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR

Aşı konusunda güven sorunu yaşayan vatandaşlarımızın kaygılanacağı hiçbir şey olmadığını ifade etmek isterim. Bir diğer mesele de aşıların tedarikidir. Bununla ilgili memnuniyet verici gelişmeleri Sağlık Bakanımız sürekli vurgulamaktadır. Salgın yönetimi doğru bir şekilde yapılmaktadır.

Kovid-19 hastalığından dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimizle birlikte, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"ANAYASANIN YAZILMASI KAÇINILMAZ BİR GÖREVDİR"

Mazisi neredeyse 145 yılı bulan anayasa tartışmaları toplum ve devlet hayatımıza ambargo koymuştur. Devlet ile millet arasındaki karşılıklı sorumlulukları esas alan anayasalar değiştirilemez metinler değildir. Anayasanın yazılması kaçınılmaz bir görevdir. Bir toplum sözleşmesi olan anayasanın, tarihin ve toplumun gerisine düşmeden devlet millet uyumunun kökleştirmesi yegane öğesidir.

Masa başında devlet teşkilat düzenlemelerini hazırlamak demokrasi ile izah edilemeyecektir. Yeni anayasa yapmak demek, milletin ihtiyaç ve hedeflerini idrak etmek demektir. Her anayasa teklifinin Türk Milleti'nin ruh kökünden doğması, Türk Devleti'nin payidarlığının temin edilmesi asıl olmalıdır. Yamalı bohçaya dönen, tutarsızlığı aleni olan darbe anayasından memnuniyet duyduklarını kimse öne sürememiştir. Herkes ittifak halinde yeni bir anayasadan bahsetmektedir. Bu müsait bir zeminin varlığına işarettir ancak sıra "Nasıl bir anayasa yazılsın?" sorusuna cevap aramaya geldiğinde ne yazık ki potansiye anlaşmazlıklar kuvveden fiile geçmektedir. Önce uzlaşmanın erdemine bağlanmamız gerekecektir. Sıkılı yumruklarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir. Daha iyiyi bulmak, daha güzele ulaşmak ütopya olarak görülmemelidir. 

Çareyi denenmiş reçetelerde aramak bugünü ve geleceği yorumlamaktan aciz düşmektir. Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak ortak paydada buluşmak mecburiyetindeyiz. Küresel sistemde lider ülke Türkiye amacına ulaşacaksak ilk iş olarak inanç ve güç birliği yapmalıyız. Kendi ayağımıza kurşun sıkacak kadar şuursuz olamayız. Ne yapacaksak, hangi zirveye ulaşacaksak bunu birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz. Şu anda önümüzde tarih nehri akmaktadır. Elbette karar milletindir, takdir milletindir, irade milletindir. Bizim de milletimizin temsilcileri olarak onun namına taşıdığımız sorumluluklarımız vardır. Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir. Buna sırt dönenler, ipe un serenler, tarih ve millet huzurunda demokratik hesaba şimdiden hazır olmalıdır. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasa ile taçlandırmak Cumhuriyet'in kurucu değerlerine hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Bundan kaçış bize göre yoktur. 

BAHÇELİ 'METİN YAZIMI TAMAMLANDI' DİYEREK DUYURDU: YENİ ANAYASA İÇİN 100 MADDELİK ÖNERİ

Kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bizi yansıtan, gerekçeleri ile gerçekleri yakalamış bir anayasa ile Cumhuriyetimizin 100. yılımızı yakalamamız kaçınılmaz bir görevdir. Bu şuur Cumhur İttifakı'nda ziyadesiyle hakimdir. Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk Milleti'nin hedefidir. 

MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. 

İlk olarak milli ve manevi müktesebatımız ile çelişmeyen, yönetim sistemi doğasıyla çatışmayan yeni anayasaya ihtiyaç vardır. Sivil anayasa yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumları ve STK'lar sorumluluk altına girmiştir. Darbeci bir özelliğe sahip, parlamenter sistemin mantığına göre yapılmış mevcut anayasa ile 15 Temmuz sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin süratle aşılması elzemdir. Bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak Türk Milleti'ne demokratik görevimizdir. MHP, bu sorumluluk bilinci ile 100 maddelik tam metin anayasa önerisi ile ilgili çalışmasını milletimizin bilgisine sunmaktadır. Siyasi partilere düşen, yeni anayasa istiyoruz söylemini bir kenara bırakıp, nasıl bir anayasa istediklerini somut bir teklif halinde ortaya koymalarıdır. MHP, 100 maddelik somut öneri ile tek tek belirlemiştir. Bizim anayasa önerimizde mümkün olduğunda her bir konu tek bir madde içinde düzenlenmiştir. Maddelerde sürekli tekrar edilen hususlar, genel esaslarda tüm maddeler bakımından ortak hüküm haline getirilerek yeni bir tekrar düşülmesi engellenmiştir. Anayasaları diğer kanunlardan ayıran bu geleneğin sürdürülmesi adına fıkralarda paragraf uygulaması devam ettirilmiştir. Anayasanın dili aynı zamanda, diğer mevzuatın dili bakımından yol gösterici olduğundan önem taşımaktadır. Konsey yabancı bir kelimedir, kurulun muadili olarak değerlendirilmiştir. Bir başka tutarsızlık da anayasa genelinde hürriyet kavramının kullanılması bazı maddelerde de özgürlük kelimesi geçmesidir. Anayasa önerimizde ilk tuturlılık ve Türkçe'ye riayet azami ölçüde tahkim edilmiştir. 

"ÖNCELİKLE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ VE AK PARTİ'YLE PAYLAŞILACAKTIR"

Anayasalarda başlangıca yer vermek yaygın uygulamadır. 193 ülkenin anayasasının 164'ünde başlangıç kısmı bulunmaktadır. Temel değerlerin öne çıkmasıdır. Milli kimlikler, dini değerler, devlet ideolojiler, kurucu liderler, devlet ve hukuk sistemine ilişkin temel ilkelere yer verilmektedir. Anayasaların başlangıcı anayasal düzenin vizyon ve misyon bölümleridir. Başlangıç metinleri normatif dille kaleme alınamayacaktır. Önerimizi öncelikle sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı paydaşlarından AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından diğer partilere de önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır. Anayasamız kamuoyuna da açıklanacaktır. 

ANAYASA ÖNERİSİNİN İÇERİĞİ

21. yüzyılda Türkiye'nin hükümranlık haklarına tercüman olan, yeni yönetim sistemi ile bütünleşen teşkilat sistemi kurmak maksadıyla MHP anayasa önerisini hazırlamıştır. 100 maddelik yeni anayasa önerimizin temel özellikleri özetle şu şekildedir; 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Anayasanın başlangıcı dünyada 164 anayasa başlangıçları incelenerek bir yaklaşımla yazılmıştır. Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatanda sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti düsturuyla başlangıç yapılmıştır. İkinci kısımda temel hak ve hürriyetler düzenlenmiştir. Sınırlandırılmadan en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. 3. kısmında 3 ölüm halinde Cumhuriyet'in temel organları, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş. TBMM'nin 100 yıl önce kuruluş felsefesinde var olan milli birliği sağlama misyonu daha da güçlendirilmiştir. TBMM Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. 

Milletvekillerinin dokunulmazlığı ile vekilliğin düşmesi belirsizlikleri giderilmiştir. Yürütmede, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasaya dahil edilmiş, başkanlık kararnameleri ile kanunların yetki alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. İdarenin kuruluşunda kanunilik ilkesi sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır. İdari yapılanmada il esası korunmuştur. Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Kurulu olarak yapılandırılmış, Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir. 

Cumhur İttifakı kamuoyu ile paylaşılması ile ilgili bir çalışma düşündüğünde MHP olarak her türlü katkıyı yapacağımızı ifade etmek isterim.