İnternet ortamında ve basın yoluyla Babacan'ın açıklamaları saptırılarak değiştirilmesi üzerine Karar yazarı Mehmet Ocaktan' ın sorularını yanıtlayan Babacan şunları söyledi;

DEVA partisi lideri Ali Babacan’la DW’ya verdiği söyleşi üzerinden başlatılan itibarsızlaşma kampanyasını konuştum. Röportajda Babacan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değişiklik konusunda “O maddeleri değiştirmek gündemimizde yok” demesine rağmen, sanki o maddelerin değiştirilmesini istiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması galiba bir siyaset mühendisliğinin parçası olsa gerek.

Ali Babacan’a DEVA Partisi’nin Cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili yaklaşımının ne olduğunu sorduğumda net bir cümleyle “Bizim için Cumhuriyet’in temel ilkeleri vazgeçilmezdir” şeklinde ifade etti ve parti programında bunun ayrıntılı şekilde yer aldığını söyledi.

Programda yer alan metin aynen şöyle: “İnsan onurunun dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik bir düzeni, yaşamın temeli olan doğanın ve çevrenin korunmasını, eşitliği ve adaleti, laiklik ilkesini ve hukukun üstünlüğünü, devletin ideolojik tarafsızlığını, yerinden yönetimi ve yerel yönetimler ile sivil toplumun güçlendirilmesini anayasal düzenin temel ilkeleri olarak kabul ediyoruz.”

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN !!!