Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, çeşitli kalemlerde yüzde 70 ile yüzde 199 arasında olmak üzere ortalama yüzde 110 oranında artış yapıldı.

Tarifede, duruşmasız işler için yapılan artışa ek olarak, duruşmalı işlerin ücretleri Sayıştay hesap yargılamaları dışında duruşmasız işlerin iki katı olarak belirlendi.

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü Kısmına yeni bir basamak eklenmiştir. Bu çerçevede yeni eklenen 100 bin TL limitli ve yüzde 16 oranlı ilk basamağın yanında eskiden 40 bin TL olan yüzde 15 oranlı basamak da 100 bin TL olarak belirlendi.

Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağlanmıştır. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirildi.