Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren MEDSİM Müdürü Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya, simülasyon tekniğinin birçok alanda olduğu gibi tıp eğitiminde de etkin ve gün geçtikçe artan bir şekilde kullanılmaya başladığını söyledi. Özkaya “Tıp eğitiminde simülasyon; güvenli bir ortamda, gerçek hastaya zarar vermeden, hekimin veya sağlık çalışanının bilgi ve becerisini artıran, çeşitli ekipmanlar üzerinden yürütülen eğitim yöntemidir. KTÜ MEDSİM, 2017 yılında kurulmuş olup aktif olarak birçok ulusal, uluslararası ve yerel eğitimlerin verildiği bir merkez durumundadır.

medsim ktü 2

Merkezimizdeki teknolojik donanım, dünyada sayılı yerde bulunmaktadır. Bu yüzden diğer merkezlerdeki eğiticiler de eğitimlerini Trabzon’a gelerek burada almaktadır. En son merkezimizde Avusturya, Hollanda, Danimarka, Rusya ve Belarus’tan katılımcı, eğitimci ve diğer dış paydaşların bulunduğu ‘Uluslararası Simülasyon Eğitici Eğitimi’ düzenledik. Eğitimimizi; temel, orta ve ileri olmak üzere 3 düzeyde gerçekleştirdik.

medsim ktü3

Bu eğitim ile bilginin paylaştıkça çoğaldığını bir kez daha gördük. Merkezimiz, bu eğitimle birlikte birçok paydaşı bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin sağlanmasında, üniversitemizin ve Tıp Fakültemizin uluslararasılaşmasında ve deneyimlerin paylaşımında önemli bir rol oynadı. Gerek kurs gerekse kurs dışındaki sosyal etkinlikler ile kooperasyonel yaklaşımın ve iş birliğinin devamlılığı açısından İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nin müthiş bir potansiyelinin olduğu anlaşıldı” dedi.

medsim ktü