Türk Ceza Kanununa bugün itibarıyla eklenen ‘ısrarlı takip’ suçunun kanunun 123/A maddesinde tafsilatlı olarak açıklandığını belirten Av. Talha Gerçek, bundan sonra bu suç için hapisle cezalandırılma yolunun açıldığını belirtti.

Avukat Talha Gerçek TCK’nın 123/A maddesinin içeriğini şu şekilde açıkladı; "Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suçun; çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır' şeklinde ısrarlı takip suçu düzenlenmiştir. Israrlı takip suçunun oluşabilmesi için mağdurun, fiziken, haberleşme veya iletişim araçları ile, bilişim sistemleri ile, üçüncü kişilerin aracılığıyla huzurunun bozulması ve kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına sebep olabilecek eylemin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Israrlı takip suçunun oluşabilmesi için failin kasten hareket etmiş olması aranır. Israrlı takip suçunun varlığı halinde ayrıca hakaret, tehdit ve şantaj suçları da işlenmişse failin bu suçlardan ayrıca cezalandırılması gerekmektedir."