Hakim ve savcı yardımcıları eğitici hakim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecek. Hakim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince dört kez Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze ders alacaklar. Hakim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirleniyor.

Hakim ve savcı yardımcıları hali hazırda hakim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay'da belirli sürelerde görev yapacaklardır.

  • Hakim ve savcılar birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç meslek içi eğitim programına katılmış olma şartı ekleniyor.
  • Noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü düzenleniyor.
  • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noterler tarafından tapu siciline tapu bilişim sistemi vasıtasıyla şerh verilebilmesi ve taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından yapılabilmesi imkanı getiriliyor.
  • Fiyatları etkileme ila mal veya hizmet satımından kaçınma suçunun cezai müeyyideleri arttırılıyor.