Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tönge, ağrı pili olarak bilinen spinal kord stimülasyonuna ilişkin bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Tönge, ağrının günümüzde önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Vücudumuzun genetik ve yapısal bazı özellikleri, maruz kaldığı çevresel etmenler, yaşam tarzı, geçirilmiş kazalar, enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar gibi pek çok durum ağrı ile kendini gösterebilir. Günümüzde gelişen ilaç endüstrisi sayesinde farklı ağrı tiplerinde ağrı kesici özelliği olan çeşitli ilaçlar kullanılır. Ancak özellikle nöropatik ağrı ve dirençli ağrı durumlarında ilaçlar yetersiz kalabilir veya uzun dönem kullanımda bağımlılık gelişimi, diğer organ ve sistemlere olan yan etkiler gibi istenmeyen etkilere yol açabilir. Böyle durumlarda ağrının cerrahi tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınması mümkün olabilir” diye konuştu.

"Bu hastalıklarda tedavi başarısı yüksek"
Diğer ağrı kesici yöntemlerin yetersiz kaldığı veya yan etkilerinden dolayı etkin kullanılamadığı durumlarda devreye ağrı pili ameliyatının girdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Tönge, şöyle devam etti: "Daha önce bel ya da boyun fıtığı veya omurilik daralması/kayması gibi nedenlerle çeşitli ameliyatlar geçirilmesine rağmen devam eden ısrarcı nöropatik kol veya bacak ağrılarında ağrı pili tercih edilebilir. Ayrıca kompleks bölgesel ağrı sendromu gibi şiddetli ağrı ile karakterize bazı hastalıklarda, dolaşım bozukluğuna bağlı gelişen uzuv ağrılarında, dirençli ve kronik kalp krizi ağrılarında da ağrı pili kullanılabilir. Diyabet gibi hastalıklarda gelişebilen dirençli nöropatik ağrılarda, omurilik felci, travmatik sinir hasarı veya uzuv kaybı sonrası geçmeyen dirençli ağrılarda ve zona gibi hastalıklar sonrasında kalıcı hale gelen ağrılarda ağrı pili ile tedavi edilebilir. Hastalarda ağrı pili ameliyatı tercih edilirken, ağrıya neden olan altta yatan hastalığın başka cerrahi veya tıbbi yöntemlerle giderilememesi ve diğer tedavilere yeterli yanıt verememesi gerekir. Bu yüzden tüm hastalar Beyin Cerrahı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anesteziyoloji Uzmanı ve Psikiyatri uzmanı tarafından oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilerek tedaviye uygunluk açısından incelenir. Gerektiğinde nöroloji, ortopedi gibi diğer branşların da görüşlerine başvurulur. İyi seçilmiş hastalarda uzun dönem iyi sonuçlar alınabilir".

"Hastayla konuşarak elektrik akımı test edilir"
Dr. Öğr. Üyesi Tönge, iki aşamalı olarak yapılan ağrı pili ameliyatının uygulanma şekline ilişkin şu bilgileri verdi: "İlk aşama olan test stimülasyonunda ağrının seviyesine göre omuriliğin farklı seviyesinden omurilik zarının üzerine ince kablo şeklinde veya bir plaka şeklinde elektrot yerleştirilir. Eğer ince bir kablo yerleştirilmesine karar verildiyse bu işlem lokal anestezi ile bir iğne yardımıyla yapılabilir. Bu esnada hasta ile konuşarak elektrottan uygulanan elektrik akımının ağrılı bölgelerine ulaşıp ulaşmadığı test edilir. Plaka şeklindeki elektrotun yerleştirilmesi ise genel anestezi altında yapılır ve küçük bir cerrahi kesik ile omurganın arka tarafına bir kemik pencere açılarak gerçekleştirilir. Bunda hasta anestezi altında olduğu için test işlemi hasta uyandıktan sonra gerçekleştirilir. Test stimülasyonu işleminde hastanın vücudundan dışarı çıkan kablo uçlarına geçici bir pil yerleştirilerek birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen sürede farklı karakterde elektrik akımları uygulanarak hastanın ağrısındaki değişiklikler gözlenir. Hastanın yeterli fayda gördüğü kesinleşirse, ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada hastanın omurilik zarı üzerine yerleştirilmiş olan elektrotlar cilt altına gizlenerek küçük bir pil ile bağlanarak sistem tamamen dışarıyla kapalı hale getirilir. Daha sonraki süreçte dışarından özel bir kumanda yardımıyla aralıklı olarak ayarlamalar yapılır. Günümüzde bu ameliyatta kullanılan piller 4-5 yılda bir değiştirilebilen veya dışarıdan şarj edilmek suretiyle daha uzun yıllar değiştirilmeden kullanılabilen şekillerde mevcut".