Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye'nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi Açılış Töreni’ne katıldı. Ankara’da özel bir otelde gerçekleşen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Avrupa Birliği ile her alanda iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Yeşil dönüşümü hızlandıracak projeler geliştirmeye de devam edeceğiz”
Son yıllarda hayata geçirilen projelerin AB katılım sürecine kararlılığın bir göstergesi olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bugün açılışını yaptığımız ATLAS Projemizin de finansal boyutuna katkısı olan Avrupa Birliği, her zaman ülkemizin en önemli ticari ortağı oldu. 2021 yılında ticaret hacmimizin 180 milyar dolar olması bunun en açık göstergesidir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ile önümüzdeki dönemde AB ile ticari ilişkilerimiz daha derin ve geniş bir boyuta ulaşacaktır. Ticari bağlarımızın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye-AB mali iş birliği mekanizmasına da büyük önem atfettiğimizi belirtmek istiyorum. Bizim için AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), sunduğu mali katkının yanı sıra AB kurumlarıyla ortak iş yapma ve iş birliği deneyimlerimize sağladığı katkı ile öne çıkmaktadır. IPA II döneminin en önemli projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi bu yöndeki kararlılığımızın en büyük göstergelerinden biridir. Bu projeler, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadelesinde 2050 yılında karbon nötr bir kıta olma hedefine büyük bir katkı sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, IPA III döneminde ulaştırma alanında yeşil dönüşümü hızlandıracak projeler geliştirmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AW627379_03

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz”
AB ile geçmiştekine oranla daha hızlı, verimli ve yapıcı iş birliklerini hayata geçirmek için ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde gerekli her türlü adımı atmaya hazır ve kararlı olduklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye, sadece aday ülke ve NATO Müttefiki olarak değil, köklü ve güçlü AB müktesebatına sahip bir ülke olarak da güvenlik, göç, tedarik zincirleri ve enerji başta olmak üzere pek çok alanda AB için stratejik bir öneme sahip. Bu doğrultuda, müşterek paydalarımıza ve ortak temel değerlerimize odaklanarak Türkiye’nin sabırla ve kararlılıkla sürdürdüğü Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinin, yapıcı bir yaklaşımla teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, AB’den esas beklentimiz Ulaştırma faslının en kısa sürede müzakerelere açılması, iş birliğimizi destekleyici projelerle ve Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyaloğu gibi mekanizmalarla ilişkilerimizin devam etmesidir. Bu amaç doğrultusunda, bakanlığımız teknik iş birliğini güçlendirmek için mevzuat uyumu konusunda birçok projeyi hayata geçirdi. Bununla birlikte, ATLAS Projemiz ulaştırma mevzuatını bütün yönleriyle kapsayacak ilk çalışma olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Son derece kapsamlı olan AB ulaştırma müktesebatı ve ulusal mevzuatımızın şeffaflıkla ele alınacak olması yasal uyum sürecimize ivme kazandıracaktır. Projemizin çıktıları, bakanlığımızın gelecek vizyonuna ve AB kurumlarıyla yürüteceğimiz çalışmalara rehber olacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşları ile ulaştırma alanında gerçekleştireceğimiz iş birliği de sağlam bir temel oluşturacaktır. Bölgemizdeki bağlarımız ve iş birliklerimiz ne kadar güçlü olursa, sorunları aşmamız o kadar kolay olur” diye konuştu.

“Türkiye’mizin güçlü geleceği için emek veriyor, alın teri döküyoruz”
Ulaştırma alanının sadece ulaşımı değil birçok alanı etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, “Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile birlikte, stratejik bakış açısıyla planlayacağı ve somut çıktıları ile hayata geçirebileceği yeni projelere açık olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Şunu da unutmamalıyız ki, ulaştırma alanındaki iyileşmeler sadece ulaştırma sektörünün hedeflerine değil, toplumların birçok alandaki hedefine ulaşmada önemli yer tutuyor. Bu sebeple, ulaştırma alanında sağlayacağımız iş birlikleri pek çok alanda refah düzeyinin ileriye taşınmasına katkı sağlayacaktır. Toplumlarımızın refahı için ulaştırma alanında AB ile iş birliğimizin çok önemli olduğunu tekrarlamak istiyorum. Gelişmiş dünyanın öncü ülkesi olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye’mizin güçlü geleceği için emek veriyor, alın teri döküyoruz” ifadelerine yer verdi.