Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışında başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı
2/B araziler ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışı dahilinde şimdiye kadar toplam 685 bin adet taşınmazın satışı gerçekleştirilmiş ve 955 bin hak sahibi tapularına kavuşturuldu. Ancak pandemi nedeniyle başvuru ve ödeme sürelerini kaçıran 314 bin kişi mağduriyet yaşıyor. Kanuna göre, bunun çözümü için başvuru ve ödeme süresi 31
Aralık’a kadar uzatıldı.

Yapı kayıt belgesi alınmış Hazine taşınmazları için satın alma başvuru süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı
Hazine taşınmazları üzerinde yapısı bulunanlara satın alma hakkı tanınmıştı ve satın alma başvuru süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermişti. Yapılan yeni düzenleme ile yapı kayıt belgesi alanların bu taşınmazları satın almalarına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

Hazine taşınmazlarının satışında vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı getirildi
Hazine taşınmazlarının ihaleli satışında bedeller taksitle ödenebiliyor ve yüzde 25 peşinat ödenmesi halinde 2 yıl boyunca 8 taksitle ödeme yapılıyor. Bunun yanı sıra peşin ödemede herhangi bir indirim yapılmıyordu. Kanuna göre, bu nedenle peşin ödemede ödeme kolaylığı getirilmesi amacıyla Hazine taşınmazlarının ihale yoluyla satışında peşin ödemede yüzde 20 indirim sağlanacak.
Ayrıca, üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara satışında, hisseli Hazine taşınmazlarında hisse oranı yüzde kırkın altında veya hisse miktarı 400 metrekareye kadar olan hissedarlara yapılan satışlarda, tapu fazlalığı şerhi bulunan taşınmazlarda malike satışlarda, yapı kayıt belgesi alınmış Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışında ve satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde bu bedele yüzde yirmi indirim uygulanacak.

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Çiftçilere Doğrudan Kiralanmasında başvuru süresi kaldırıldı
Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıl süreyle kiralama imkanı getirilmişti. Ayrıca 55 bin çiftçiye de 595 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralanmıştı. Yine yılbaşında yapılan düzenleme ile kira sözleşmelerindeki kanuni faiz oranı yüzde 22’den yüzde 9’a düşürülmüştü. Bu defa, başvuruya ilişkin süre kaldırılmış ve kapsam 31 Aralık 2019 tarihinden önce üç yıl süreyle Hazine taşınmazlarını kullanan çiftçilere kiralama imkanı sağlayacak şekilde genişletildi.

Böylece yaklaşık 150 bin çiftçinin daha tarımsal üretim destekleri ve tarımsal sigorta gibi sözleşmeye bağlı haklardan yararlanması sağlanacak. Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getiren çiftçilere kira süresini yeniden uzatabilecek veya on yıl boyunca kullananlar doğrudan satın alabilecek. Böylece Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması öngörülüyor.

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen Hazine taşınmazları satılabilecek olup en az üç yıl süreyle bu taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılara öncelikli alım hakkı tanınmıştır.

İhale yapılmak suretiyle ticari amaçlarla kiraya verilen ve üç yıl süreyle sözleşmeye dayalı olarak kullanılan Hazine taşınmazlarının kiracılarına bu taşınmazların satış ihalelerinde öncelikli alım hakkı tanındı.