Saniye, uluslararası düzeyde kullanılan bir zaman ölçüsüdür. Bu ölçü birimi Sezyum-133 atomunun farklı hyperfine seviyeleri arasındaki radyasyonun belirli bir periyoda denk gelen süresi olarak açıklanır. Saniyenin, kendinden sonraki alt parçası ise salise olarak kabul edilir.

1 Saniye Kaç Salisedir?

Standart ölçü birimi olan saat 60 dakikadan meydana gelmektedir. Bu dakikaların her biri kendi içerisinde 60 saniyeye ayrılmaktadır. 1 saniyenin içerisinde ise toplamda 60 salise yer almaktadır. Buna göre salise, 1 saniyenin altmışta biri olarak kabul edilmektedir.

1 Saniyenin Milisaniye ve Mikrosaniye Cinsinden Karşılığı Nedir?

Bir ölçü birimi, 10’un katı olan sayılar ile çarpıldığı ya da bölündüğü takdirde farklı şekillerde isimlendirilir. Buna göre saniye 10’un katlarıyla çarpılırsa; dekasaniye, hektosaniye, kilosaniye, megasaniye ve buna benzer şekilde yeni isimler alır. Bunun tersi olarak 10’la bölündüğünde de desisaniye, santisaniye, milisaniye, mikrosaniye, nanosaniye gibi isimler alır.

Saniyenin bine bölünmesiyle elde edilen yeni birim milisaniye olarak adlandırılır. Bu birimin sembolü ise “ms” şeklinde yazılır. Mikrosaniye ise milisaniyenin bine bölünmesiyle elde edilir. Buna göre, mikrosaniye aslında saniyenin milyonda biri kadardır.

Temel birim ölçüsü olan saniyenin, atletizm dalında santisaniye adı verilen birime dönüştürüldüğü görülmektedir. Buna göre atletizm dalında 1 saniyenin 100’e bölünmesiyle santisaniye elde edilir. Yani santisaniye de saniyenin yüzde biri kadardır. Ancak, günlük yaşamda saniyenin çok küçük ve büyük birimleriyle karşılaşmak pek yaygın bir olay değildir.